Шифра на моторот, TecDoc KType, TecDoc VIN, Австрија Национален koд, Германија ББА Број, Данска табличка со броеви, Холандија таблички со броеви, Финска табличка со броеви, Франција рудник за типови, Норвешка таблички со броеви, Шведска таблички со броеви, Швајцарија број на типот, DAT ECode