Kodi i motorit, TecDoc KType, TecDoc VIN, Austri Kodi Kombëtar, Gjermani Numri KBA, Danimarka targa me numër, Holandë targa, Finlandë targa me numra, Francë Minierë Tipi, Norvegji targa me numra, Suedi targa me numra, Zvicër numri i llojit, DAT ECode